Bures boahtin! Tervetuloa!

Dá lea Gáisi giellaguovddáža (Romssa suohkan), Giellasiidda (Gáivuona suohkan), ja Omasvuona (Omasvuona suohkan) oktasaš ruovttusiidu. Dás leat sihke dieđut giellaguovddážiid birra ja maiddai kurssaid ja doaimmaid birra. Dáppe beasat maid viežžat oahppoávdnasiid maid giellaguovddážat leat ráhkadan.

 

Čuovu áinnas min Facebookas!

Tämä oon yhteinen kotisivu Gáisin kielikeskukselle (Tromssan komuuni), Giellasiidalle (Kaivuonon komuuni) ja Omasvuonon kielikeskukselle (Omasvuonon kunta). Sivuilta löyät tiettoo kielikeskuksista ja keskuksien kursseista ja tapahtumista. Näiltä sivuilta löyät kans kielikeskusten tekemät oppimateriaalit.

 

Kuoraa meitä kans facebookissa!

 

Dette er en felles hjemmeside for Gáisi språksenter (Tromsø kommune), Giellasiida (Kåfjord kommune) og Storfjord språksenter (Storfjord kommune). Her kan du finne informasjon om språksentrene og om kurs og aktiviteter. På disse sidene kan du også laste ned læremidler som språksentrene har utviklet.

 

Følg oss også gjerne på facebook!

Romsa
Tromssa
Tromsø

Gáivuotna
Kaivuono
Kåfjord

Govven: Ørjan Bertelsen
Govven: Ørjan Bertelsen

Omasvuotna
Omasvuono
Storfjord

lottit
almmi baleahtta

soajit guovssahasat
modji
dovddut
leaikásit

Nils Aslak Valkeapää
Fra Girddán, seivvodan (DAT 1999)
fugler
himmelens ballett

vinger nordlysflammer
smil
følelsene
flommer over

oversatt av Harald Gaski
linnut
taivaan balettia

siivet revontulet
hymy
tunteet
virtaavat

oversatt til finsk av Taarna Valtonen
Previous
Next

Nyheter

Tromsø

Tinnarmbånd kurs

Mii lágidit datnebáddekurssa Tvibitas nuoraide gaskal 13-16 jagi. Lea Romssa suohkana geasseskuvlla oktavuođas. Báiki: Tvibitas, olggobealde

Arrangementer

Klikk på et arrangement for å se mer informasjon og melde deg på.

Tinnarmbånd kurs
Teáhter ja juoigan – Samisk teater og joik
Kreativ Tirsdag – Tinnarmbånd i samarbeid med TVIBIT
Speallaneahket
Bassit Charlottenlundas
Speallaneahket
CrossTraining sámegillii
Speallaneahket
Rávdnjemuotkkis dolastallan ja oaggun
Seminára váhnemiidda: Mii lea Minecraft speallu rievttimielde?
Oahpistahttin várretuvrraide ja čuoigantuvra Ullstindenii
Giella ja duodjekáfedat
Samisk språkarena
Samisk språkarena
15 sámi filmmážat Covid-19 birra čájehuvvet nuvttá // Gratis visning av 15 samiske kortfilmer om Covid-19
En kjapp innføring i nordsamisk Digitalt!
Sámi álbmotbeaivvi doalut Romssas 2021 / Feiring av samenes nasjonaldag i Tromsø 2021
Minecraft spellan Tvibittas
Dronegirdin / Droneracing
Minecraft seminar / Minecraft jorgaleami seminára
Sami CrossFit Charlottenlunddas / Samisk CrossFit på Charlottenlund
Sámástit – Snakkekurs
Sámástit – Snakkekurs
Sámástit – Snakkekurs
Sámástit – Snakkekurs
Sámástit – Snakkekurs
Sámástit – Snakkekurs
Sámástit – Snakkekurs
Sámástit – Snakkekurs
Sámástit – Snakkekurs
Sámástit – Snakke kurs
Sámástit – Snakkekurs
Sámástit – Snakkekurs
Sámástit – Snakkekurs
Sámástit – Snakkekurs
Sámi Lunšdeaivvadeapmi
Sámi Lunšdeaivvadeapmi
Sámástit – Snakkekurs
Racingdrone girdinkursa / Racingdronekurs
Dronekurs / Dronekursa
Overrekkelse av Sametingets språkløftepris 2020
Sámi Jitnositlohkkan
Sy din egen luhkka!
Sámi escaperoom-eahket
Tinnarmbånd kurs / Datnegiehtabátti kursa
Sámi kahoot eahket
SAM-1036 muntlig eksamen – njálmmálaš eksámen
Sámástit – Snakkekurs
Sámástit – Snakke-kurs
SAM – 1036 skriflig eksamen/ čálálaš eksámen
SAM-1034 muntlig eksamen, njálmmálaš eksámen.
Dronekurs / Dronekursa
Pouring og språk
Samisk-norsk gudstjeneste
Konsert med Wimme og Rinne
Salmekonsert med Wimme og Rinne
Teaterforestilling Guollelihkku
Språk og duodjikafe
Språk- og aktivitetskveld for ungdom
Nytt & Redesign
Duodji og språkarena
Hengekøye overnattingstur og språkbad
Nordsamisk som fremmedspråk
Kvenfolketsdag
Kurs i rognbollesuppekoking og flatbrødbaking
Sjøsamisk duodji og kultur
Samefolketsdag
Vevekurs
SAM-1036 Videregåendekurs i nord-samisk
SAM-1034 Nybegynnerkurs i nord-samisk
SAM-1036 Videregåendekurs i nord-samisk
SAM-1034 Nybegynnerkurs i nord-samisk
SAM-1036 Videregåendekurs i nord-samisk
SAM-1034 Nybegynnerkurs i nord-samisk
SAM-1036 Videregåendekurs i nord-samisk
SAM-1034 Nybegynnerkurs i nord-samisk
SAM-1036 Videregåendekurs i nord-samisk
SAM-1034 Nybegynnerkurs i nord-samisk
SAM-1036 Videregåendekurs i nord-samisk
SAM-1034 Nybegynnerkurs i nord-samisk
Duodjekafea med veiledning for ungdom (13 – 20 år)
Duodjekafea med veiledning for voksne (20 år+)
Duodjekafea med veiledning for ungdom (13 – 20 år)
Duodjekafea med veiledning for voksne (20+ år)
Sy et armband av tinntråd
Nybegynnerkurs finsk og kvensk
Viimmat mánnodat!
Duodjekafea med veiledning for ungdom (12-20 år)
Kvenfolkets dag