Bures boahtin! Tervettulemaa! Velkommen!

Dá lea Omasvuona giellaguovddáža ruovttusiidu. Dás leat sihke dieđut giellaguovddáža birra ja maiddai kurssaid ja doaimmaid birra. Dáppe beasat maid viežžat oahppoávdnasiid maid giellaguovddáš lea ráhkadan.

 

Čuovu áinnas min Facebookas ja @spraaksenter Instagrammas.

Tämä oon Omasvuonon kielisentterin kotisivu. Sivulta löyđät tiettoo kielisentterin kurseista ja tapahtumista. Tältä sivulta löyđät kans kielisentterin tekemät oppimateriaalit.

Kuoraa meitä kans Facebookissa ja @spraaksenter Instagramissa!

 

Dette er en hjemmeside for Storfjord språksenter. Her kan du finne informasjon om språksenteret og om kurs og aktiviteter. På denne siden kan du også laste ned læremidler som språksenteret har utviklet.

 

Følg oss også gjerne på Facebook og @spraaksenter på Instagram!

lottit
almmi baleahtta

soajit guovssahasat
modji
dovddut
leaikásit

Nils Aslak Valkeapää
Fra Girddán, seivvodan (DAT 1999)
fugler
himmelens ballett

vinger nordlysflammer
smil
følelsene
flommer over

oversatt av Harald Gaski
linnut
taivaan balettia

siivet revontulet
hymy
tunteet
virtaavat

oversatt til finsk av Taarna Valtonen
Previous
Next

Nyheter

Arrangementer

Klikk på et arrangement for å se mer informasjon og melde deg på.

Håndverk- Giehtaduodji- Käsityö
Márjj`inggá viessu- Marj- Inger huset
Goaro boahkana- Sy et belte
Release konsert med Holmen&Mattila
Peli-ilta/ Spillekveld
Sámigielgurse- Samiskkurs
Hendelser i Nord
Fina Lásságámmis Ivgobađas Besøk Lassagammi i Skibotn
Sámi álbmotbeaivvi ávvodeapmi Markering av samefolketsdag
Mor Gustava av Trine Strand
Kväänin kielen kursi, Grunnkurs i kvensk-0100 (10ects)
Fortellerkafe- Máinnastankafea
Sámigielálgokursa- Nybegynnerkurs samisk
Giella ja duodjekáfedat
Samisk språkarena
Samisk språkarena
Overrekkelse av Sametingets språkløftepris 2020
Pouring og språk
Samisk-norsk gudstjeneste
Språk og duodjikafe
Språk- og aktivitetskveld for ungdom
Nytt & Redesign
Duodji og språkarena
Hengekøye overnattingstur og språkbad
Nordsamisk som fremmedspråk
Kvenfolketsdag
Kurs i rognbollesuppekoking og flatbrødbaking
Sjøsamisk duodji og kultur
Samefolketsdag
Vevekurs
SAM-1036 Videregåendekurs i nord-samisk
SAM-1034 Nybegynnerkurs i nord-samisk
SAM-1036 Videregåendekurs i nord-samisk
SAM-1034 Nybegynnerkurs i nord-samisk
SAM-1036 Videregåendekurs i nord-samisk
SAM-1034 Nybegynnerkurs i nord-samisk
SAM-1036 Videregåendekurs i nord-samisk
SAM-1034 Nybegynnerkurs i nord-samisk
SAM-1036 Videregåendekurs i nord-samisk
SAM-1034 Nybegynnerkurs i nord-samisk
SAM-1036 Videregåendekurs i nord-samisk
SAM-1034 Nybegynnerkurs i nord-samisk
Duodjekafea med veiledning for ungdom (13 – 20 år)
Duodjekafea med veiledning for voksne (20 år+)
Duodjekafea med veiledning for ungdom (13 – 20 år)
Duodjekafea med veiledning for voksne (20+ år)
Sy et armband av tinntråd
Nybegynnerkurs finsk og kvensk
Viimmat mánnodat!
Duodjekafea med veiledning for ungdom (12-20 år)
Kvenfolkets dag