Bures boahtin! Tervetuloa!

Dá lea Omasvuona giellaguovddáža (Omasvuona suohkan) ruovttusiidu. Dás leat sihke dieđut giellaguovddáža birra ja maiddai kurssaid ja doaimmaid birra. Dáppe beasat maid viežžat oahppoávdnasiid maid giellaguovddáš lea ráhkadan.

 

Čuovu áinnas min Facebookas

Tämä oon kotisivu Omasvuonon kielikeskukselle (Omasvuonon kunta). Sivuilta löyät tiettoo kielikeskuksist kursseista ja tapahtumista. Näiltä sivuilta löyät kans kielikeskusten tekemät oppimateriaalit

 

Kuoraa meitä kans facebookissa!

 

Dette er en felles hjemmeside for Giellasiida (Kåfjord kommune) og Storfjord språksenter (Storfjord kommune). Her kan du finne informasjon om språksentrene og om kurs og aktiviteter. På disse sidene kan du også laste ned læremidler som språksentrene har utviklet.

 

Følg oss også gjerne på facebook!

Omasvuotna
Omasvuono
Storfjord

lottit
almmi baleahtta

soajit guovssahasat
modji
dovddut
leaikásit

Nils Aslak Valkeapää
Fra Girddán, seivvodan (DAT 1999)
fugler
himmelens ballett

vinger nordlysflammer
smil
følelsene
flommer over

oversatt av Harald Gaski
linnut
taivaan balettia

siivet revontulet
hymy
tunteet
virtaavat

oversatt til finsk av Taarna Valtonen
Previous
Next

Nyheter

Storfjord

Sámigiella 1-2-3

Her er en liten hjelpebok for grunnskole-elever. Klikk på lenken https://read.bookcreator.com/eaS7xQtqP9euFz1Pb7PbajjEEMP2/NsV3Su0_S5yMKURT5iQ2EQ

Arrangementer

Klikk på et arrangement for å se mer informasjon og melde deg på.

Fortellerkafe- Máinnastankafea
Sámigielálgokursa- Nybegynnerkurs samisk
Seminára váhnemiidda: Mii lea Minecraft speallu rievttimielde?
Giella ja duodjekáfedat
Samisk språkarena
Samisk språkarena
Overrekkelse av Sametingets språkløftepris 2020
Pouring og språk
Samisk-norsk gudstjeneste
Konsert med Wimme og Rinne
Salmekonsert med Wimme og Rinne
Teaterforestilling Guollelihkku
Språk og duodjikafe
Språk- og aktivitetskveld for ungdom
Nytt & Redesign
Duodji og språkarena
Hengekøye overnattingstur og språkbad
Nordsamisk som fremmedspråk
Kvenfolketsdag
Kurs i rognbollesuppekoking og flatbrødbaking
Sjøsamisk duodji og kultur
Samefolketsdag
Vevekurs
SAM-1036 Videregåendekurs i nord-samisk
SAM-1034 Nybegynnerkurs i nord-samisk
SAM-1036 Videregåendekurs i nord-samisk
SAM-1034 Nybegynnerkurs i nord-samisk
SAM-1036 Videregåendekurs i nord-samisk
SAM-1034 Nybegynnerkurs i nord-samisk
SAM-1036 Videregåendekurs i nord-samisk
SAM-1034 Nybegynnerkurs i nord-samisk
SAM-1036 Videregåendekurs i nord-samisk
SAM-1034 Nybegynnerkurs i nord-samisk
SAM-1036 Videregåendekurs i nord-samisk
SAM-1034 Nybegynnerkurs i nord-samisk
Duodjekafea med veiledning for ungdom (13 – 20 år)
Duodjekafea med veiledning for voksne (20 år+)
Duodjekafea med veiledning for ungdom (13 – 20 år)
Duodjekafea med veiledning for voksne (20+ år)
Sy et armband av tinntråd
Nybegynnerkurs finsk og kvensk
Viimmat mánnodat!
Duodjekafea med veiledning for ungdom (12-20 år)
Kvenfolkets dag