Nordsamisk som fremmedspråk

25.August 2020
17.30- 19.30

Oppstart av SAM-1031 Nordsamisk som fremmedspråk, eller om du vil friske opp det samiske språket.

Kurset heter Nordsamisk som fremmedspråk (SAM-1031) Innføringskurs 1. 20 stp., med oppstart august 2020 uke 35, og avsluttes desember 2020.

For mer informasjon, klikk på facebook lenken.