Samisk flagg. Bilde.

Samefolketsdag

6.februar 2020
18.00- 20.00

Det blir feiring av samefolketsdag på Nordkalottsenteret, Skibotn.

Arrangementet starter er kl. 18.00- 20.00

Tale for dagen er ved Malene Stensrud Nilsen.

Forfatter Anni M. Henriksen holder foredrag om folketro og levemåte i nordnorsk perspektiv.

Avslutningsord og samefolketssang ved prest Svenn A. Nielsen.

Velkommen!