Samisk-norsk gudstjeneste

Storfjord kirke, Hatteng


18. Oktober 2020
11:00-13:00

Det blir holdt samisk- norsk gudstjeneste på Storfjord kirke.

Dette er et samarbeid mellom Storfjord språksenter og Storfjord menighet i forbindelse med samisk språkuke uke 43.