Arrangement

Overrekkelse av Sametingets språkløftepris 2020

GEELKEME SAEMIEDIGKIEN GÏELEGEELKEMEBAALHKESTE 2020
Fulkh meatan gosse Saemiedigkien gïelelutnjemebaalhka 2020 vadtasåvva. Baalhka voestes aejkien vadtasovvi 2019, Gïelevåhkoen jïh gaskenasjonaale aalkoeåålmegegïelejaepien 2019 sjïekenisnie.
//
OVERREKKELSE AV SAMETINGETS SPRÅKLØFTE-PRIS 2020
Følg med når Sametingets språkløftepris for 2020 deles ut.
Prisen blir for første gang delt ut i 2019 i forbindelse med Samisk språkuke og det internasjonale urfolksspråkåret 2019.
//
SÁMEDIKKI 2020 GIELLALOKTEN-BÁLKKAŠUMI GEIGEN
Čuovo mielde go Sámedikki giellalokten-bálkkašupmi 2020 geigejuvvo. Bálkkašupmi addojuvvui vuosttaš gearddi 2019:s Sámedikki giellavahku ja riikkaidgaskasaš álgoálbmotgiella jagi 2019 oktavuođas.

Les mer »
Storfjord

Pouring og språk

I forbindelse med samisk språkuke 2020 som finner sted i uke 43 ( 19.10-25.10), arrangerer språksenteret pouring/flytende akrylmalingkurs med samisk innhold og språkinnslag. Kurset er for mellomtrinnselever. Kurset har plass

Les mer »
Storfjord

Samisk-norsk gudstjeneste

Det blir holdt samisk- norsk gudstjeneste på Storfjord kirke. Dette er et samarbeid mellom Storfjord språksenter og Storfjord menighet i forbindelse med samisk språkuke uke 43.

Les mer »

Sorter på sted